Chính sách

KHẢO SÁT VỊ TRÍ DỰ ĐỊNH NUÔI CHIM YẾN

Quy trình làm việc:

       1. Tư vấn từ xa miễn phí qua điện thoại cho khách hàng qua số điện: 0989114679

      2. Đặt lịch và xác nhận lịch khảo sát

     3. Tiến hành khảo sát

    4. Tư vấn trực tiếp

    5. Lên bản vẽ và ký kết hợp đồng

   6. Giám sát và nghiệm thu định kỳ phần xây thô

   7. Lắp đặt thiết bị

   8. Bảo hành bảo trì

   9. Chuyển giao cộng nghệ